Views: 1

2004.05.11 工商時報
工業用水 桃縣拉警報
沈榮昌/桃園報導

桃園縣政府自行估算未來五年桃縣工業用水的用水量,結果發現至民國九十七年時工業用水量,將比九十二年的用水量,足足成長一倍以上,且比省自來水公司預估的日用水量還要高,缺水問題會比想像中的還要嚴重;桃園縣議會議員黃景熙昨(十)日在縣議會表達嚴重關切,並質詢未來水源調配問題,桃園縣長朱立倫則強調,石門水庫原本供應北縣板新水廠每日五十三萬公噸的用水,將嚴格監督中央經濟部水利署,從六月起應直接供應給桃園地區使用,他並保證企業桃園設廠,用水絕對沒有問題。

朱立倫昨日在縣議會指出,任職縣長兩年餘,由於積極協助廠商解決土地使用,包括容積率、山坡地管制、發放證照及水電及針對林口新市鎮產業投資抵減等,去年招商金額達六千六百餘億元,未來將繼續爭取包括華映六代廠、南亞科十二吋晶圓廠等大廠在秀才及桃科等工業區設廠。但縣議員黃景熙則提出質疑,認為面板大廠用水量高,應有分散水源的作法,並對桃園縣工業用水逐年成長表示擔憂。

根據縣府剛出爐未來五年桃縣工業用水概算表,結果發現桃縣七大工業區中,觀音工業區九十二年的日用水量為五萬六千公噸,但至九十七年則將成長至八萬九千公噸;但也有用水量減少的情形,例如龜山及林口工四工業區,由於有多家電子廠取代傳統產業,用水量反而有微幅減少的趨勢。

至於桃園五大民營科技園區則都有明顯成長,例如華亞科技園區九十二年日用水量為一萬二千公噸左右,預估至九十七年則將成長至五.九萬公噸,成長幅度高達四.九倍;宏眻瘨敿洃E十二年日用水量為一萬四千公噸,九十七年日用水量將成長至五萬三千公噸,長幅達三.七倍;至於達裕〔竹科龍潭基地〕,由於廣輝六代廠剛進駐投資,至九十七年日用水量將達七.七萬公噸;動工中的桃園科技園區,未來用水量將達日十一萬八千公噸;另外,目前尚在報編中的秀才園區,未來如華映六代廠進駐,預估日用水量也將高達八萬公噸以上。